ice


  • 0 Views
  • 2 Student

Biography

- ชื่อเล่น: ไอซ์
- ขณะนี้กำลังเป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ประสบการณ์สอน: สอนนักเรียนแข่งขันเพชรยอดมงกุฎชีววิทยา และติวชีววิทยา ม.ปลาย เพื่อสอบ PAT2
- เทคนิคการสอน: ใช้เทคนิคหลายรูปแบบ เริ่มอธิบายรากศัพท์ของคำ เน้นสอนแบบเข้าใจให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้
- ความเชี่ยวชาญ: สอนเนื้อหาชีววิทยาม.ปลายได้ทุกเนื้อหา มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีให้ตรงกับเนื้อหาที่ปู้เรียนต้องการ
- สามารถสอนเป็นภาษาไทยแต่ใช้เอกสารและคลิปวิดิโอภาษาอังกฤษประกอบได้

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม


บริการที่คุณต้องการ:0
Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars