แอ้


  • 0 Views
  • 0 Student

Biography

ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยม : โรงเรียนศึกษานารี
ปริญญาตรี : วิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท : เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์สอน
ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย
วิชาที่สอน คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, SAT Math
ระดับปริญญาตรี
วิชาที่สอน Thermodynamics, Power Plant, Statistic, Engineering Economic, Mass and Heat Transfer

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม


บริการที่คุณต้องการ:0
Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars