แทน


  • 0 Views
  • 4 Student

Biography

ประวัติติวเตอร์

ชื่อเล่น : แทน

อายุ : 23 ปี

ประวัติการศึกษา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนี 2013-2014

วิชาที่สามารถสอนได้ : ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

สถานที่ที่สะดวกรับงานสอน : สยามและบริเวณใกล้เคียง ตามแนวรถไฟฟ้า แฟชั่นไอส์แลนด์

ประสบการณ์ : ประสบการณ์สอนภาษาเยอรมันพื้นฐาน และสอนเพื่อไปสอบวัดระดับภาษาตั้งแต่ A1-A2 PAT สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน และสอนเพื่อใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษและคณิต ระดับ ป ปลาย ถึง ม ต้น ตามบทเรียน

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม


บริการที่คุณต้องการ:0
Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars