Gun


  • 0 Views
  • 0 Student

Biography

จบจากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เคยเข้าค่ายสอวน. เคมี ค่าย2 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันกำลังศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสอนวิชาชีววิทยา เคมี และคณิตศาสตร์ สอนโดยดูพื้นฐานของน้องๆ เพื่อปูความรู้ให้แน่น เน้นความเข้าใจ สอนช้าๆ ใจดี ไม่ดุน้อง

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม


บริการที่คุณต้องการ:0
Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars